divendres, 27 de febrer de 2015

ASSISTETE, una web per a evaluar el propi tipus de consum

Assistete és una ferramenta de tria i intervenció breu guiada online, per a la detecció precoç i el tractament inicial d'alguns problemes relacionats amb el consum de substàncies. Es basa en el test ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screenning Test) desenrotllat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la detecció precoç de problemes amb substàncies addictives. Esta ferramenta ha sigut desenrotllada en l'Hospital Universitari 12 d'Octubre pel grup de treball de l'ASSIST a Espanya. Al realitzar este test, l'usuari obtindrà unes puntuacions que determinen el risc, que el seu patró actual de consum, pot tindre sobre la seua salut. Aquells usuaris que tinguen riscs lleus o moderats relacionats amb la substància que estiguen consumint tenen la possibilitat de disminuir o suprimir el seu consum, de forma guiada, al llarg de tres sessions, en esta mateixa web.dijous, 26 de febrer de 2015

Una guia molt senzilla sobre les drogues i els seues efectes

 De la fundació CNSE.

La Fundació CNSE per a la Supressió de les Barreres de Comunicació és una organització estatal, sense ànim de lucre, des de la que s'impulsa la investigació i l'estudi de la llengua de signes espanyola, es treballa per millorar l'accessibilitat de les persones sordes en tots els àmbits i es promou el desenrotllament de projectes que milloren la qualitat de vida de les persones sordes i de les seues famílies.

Han editat una xicoteta guia sobre els efectes de les drogues i les seues conseqüències en la conducció. 


Podeu descarregar ací la guia

La situació legal del cànnabis arreu del món

clica ací per veure el mapa


dilluns, 23 de febrer de 2015

Guia sobre el ciberassetjament

Segona edició de la
"Guía de actuación contra el Ciberacoso"

Guía de actuación contra el Ciberacoso
Segona edició de la guia d'actuació contra el ciberassetjament per a pares i educadors. Al llarg de la mateixa s'aborden els aspectes educatius, preventius i d'actuació necessaris per a combatre el ciberassetjament escolar (ciberbullying) i el ciberassetjamnet sexual a menors (grooming) . Esta guia és fruit de la col·laboració d'un grup d'experts des de diferents àmbits i experiències han posat el seu coneixement a disposició de l'entorn familiar i educatiu.